نور، در آینده!

منبع 10 سال طلایی برای محصولات روشنایی تجاری!

LED پانل مسطح نور & چراغ احتیاج پنل نور

چینچراغ احتیاج پنل نورشرکت چینچراغ احتیاج پنل نورشرکت چینچراغ احتیاج پنل نورشرکت
1 2 3
A.L Lighting Limited
AL محدود روشنایی تولد --- 2007،23th، اکتبر. AL نورپردازی اصلی ---- واقع در شهر Xiaolan، Zhongshan شهر، نزدیک به Guzhen - پایتخت جهان LED کارخانه Lights.Our پوشش مورد 2،500m 2 .Has شش خط تولی... ...    ادامه مطلب